Nazwa pełna

KHANZADYAN LEWANDOWSKI I PARTNERZY SPÓŁKA PARTNERSKA

KRS

0000724379

NIP

5272844074

REGON

369763309

Adres siedziby

Kłopot 4 / 50, 01-066 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA PARTNERSKA

Data rejestracji

22 marca 2018 r.

Status podatnika VAT
Partnerzy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest każdy wspólnik działający samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Partnerzy
 • Od 22 marca 2018 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

 • Od 22 marca 2018 r.

  Odpowiedzialność z art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  NIE

  Rozdzielność majątkowa

  NIE

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  NIE

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

82,3 zł

Inne dane

Adres www

WWW.BKLAW.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018