Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 19 marca 2018 r.

Nazwa pełna

JM INVERSION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000724072

NIP

7123365553

REGON

369737157

Data rejestracji

19 marca 2018 r.

Adres siedziby

Organowa 3 / 80, 20-882 Lublin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 19 marca 2018 r.

  Wartość udziałów

  45 tys. zł

  Liczba udziałów

  90

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 19 marca 2018 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018