Nazwa pełna

UNIREST WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000723608

NIP

5272842833

REGON

369717812

Data rejestracji

15 marca 2018 r.

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła Ii 29, 00-867 Warszawa, Polska

Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest komplementariusz. Komplementariuszem jest unirest wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposób reprezentacji komplementariusza: każdy członek zarządu samodzielnie. W skład zarządu komplementariusza wchodzi: krzysztof bubrowiecki - prezes zarządu, tomasz wiesław grabowski - wiceprezes zarządu, władysław dębski - wiceprezes zarządu.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018