Nazwa pełna

UNIREST RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000723435

NIP

5272842626

REGON

369705252

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

13 marca 2018 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest komplementariusz. Komplementariuszem jest unirest radom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposób reprezentacji komplementariusza: do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu komplementariusza upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. W skład zarządu komplementariusza wchodzi: krzysztof bubrowiecki - prezes zarządu, tomasz wiesław grabowski - wiceprezes zarządu, władysław dębski - wiceprezes zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018