Nazwa pełna

FUNDACJA PAMIĘCI MICHAELA OLLISA - DZIĘKUJĘ CI ZA SŁUŻBĘ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000723075

NIP

7010809103

REGON

369704896

Data rejestracji

13 marca 2018 r.

Adres siedziby

Rokosowska 2 / 65, 02-348 Warszawa, Polska

E-mail

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby zobaczyć adres e-mail.

Dowiedz się więcej »

WWW

Dostęp do pełnych danych wymaga posiadania planu Rejestr.io Premium.

Aktywuj Rejestr.io Premium, aby zobaczyć adres WWW.

Dowiedz się więcej »

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, fundację reprezentuje każdy z członków zarządu samodzielnie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018