Nazwa pełna

WODA LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000722830

NIP

7010808144

REGON

369675232

Adres siedziby

874, 37-300 Wierzawice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

9 marca 2018 r.

Kapitał zakładowy

3 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 11 października 2018 r.

  Wartość udziałów

  1,5 mln zł

  Liczba udziałów

  30600

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  1,5 mln zł

  Liczba udziałów

  29400

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

225 tys. zł

2022 r.

16 mln zł

2020 r.

4,6 mln zł

2020
2022
2024
4,6 mln zł 16 mln zł 225 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

49,3 mln zł

20,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018