Nazwa pełna

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000072093

NIP

6330005110

REGON

271747631

Adres siedziby

Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

17 grudnia 2001 r.

Kapitał zakładowy

587,1 mln zł

Kapitał wpłacony

587,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

 • Od 26 sierpnia 2019 r.

  ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 • Od 8 listopada 2021 r.

  ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. EKONOMICZNYCH

 • Od 11 marca 2024 r.

  CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU ORAZ ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DO SPRAW ROZWOJU

 • Od 29 marca 2024 r.

  ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. HANDLU

 • Od 29 marca 2024 r.

  ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH I OPERACYJNYCH

Zobacz jeszcze 46 wpisów historycznych
Spółka Skarbu Państwa

Podmiot wykonujący prawa z akcji

Minister Aktywów Państwowych

Udział Skarbu Państwa

54,84 %

Spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Spółka notowana na GPW

Skrót:

JSW

Liczba wyemitowanych akcji:

117,4 mln

Wartość rynkowa:

5 mld zł

Decyzje UOKiK

14 stycznia 2019 r.

DKK-6/2019

Kontrola koncentracji

9 grudnia 2011 r.

DKK-157/2011

Kontrola koncentracji

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 83 wpisy historyczne
Prokurenci
Zobacz jeszcze 15 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

7,3 mln zł

2021 r.

116,4 mln zł

2020 r.

99,8 mln zł

2019 r.

3,7 mln zł

2018 r.

9,8 mln zł

2017 r.

11 mln zł

2016 r.

8,8 mln zł

2015 r.

2,2 mln zł

2014 r.

1,6 mln zł

2013 r.

1,6 mln zł

2012 r.

1,6 mln zł

2011 r.

1,5 mln zł

2010 r.

89,6 mln zł

2007 r.

385,8 tys. zł

2006 r.

136 zł

2005 r.

2,2 mln zł

2004 r.

26,8 mln zł

2004
2005
2006
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
26,8 mln zł 2,2 mln zł 136 zł 385,8 tys. zł 89,6 mln zł 1,5 mln zł 1,6 mln zł 1,6 mln zł 1,6 mln zł 2,2 mln zł 8,8 mln zł 11 mln zł 9,8 mln zł 3,7 mln zł 99,8 mln zł 116,4 mln zł 7,3 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.JSW.PL

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 9458 SĄD REJONOWY W KATOWICACH

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001