Nazwa pełna

STYROPIAN PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000071990

NIP

5811702158

REGON

170733191

Adres siedziby

Czarne Dolne, 82-520 Gardeja, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 grudnia 2001 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

844,5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego, każdy członek zarządu samodzielnie składa oświadczenia woli w imieniu spółki

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Sprawozdanie za rok 2019

Bilans

Aktywa

Pasywa

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Rachunek zysków i strat

Przychody netto ze sprzedaży

Koszty działalności operacyjnej

Zysk brutto

Podatek dochodowy

Zysk netto

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki z o.o.

  Obywatelstwo

  🇩🇪

  Rezydencja

  🇩🇪

Wspólnicy
 • Od 31 października 2019 r.

  1.428 udziałów łącznej wysokości 714.000 pln

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 6 października 2014 r.

  261 udziałów o łącznej wartości naminalnej 130.500 złotych

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Prokurenci
 • SAMOISTNA

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

34,7 tys. zł

2020 r.

164,7 tys. zł

2019 r.

269,4 tys. zł

2018 r.

5,9 mln zł

2017 r.

1 mln zł

2016 r.

175,8 tys. zł

2015 r.

74,2 tys. zł

2014 r.

72 tys. zł

2013 r.

429,9 tys. zł

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
429,9 tys. zł 72 tys. zł 74,2 tys. zł 175,8 tys. zł 1 mln zł 5,9 mln zł 269,4 tys. zł 164,7 tys. zł 34,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

17,6 mln zł

6,6 mln zł

2007 - 2013

1

1,2 mln zł

394,5 tys. zł

Łącznie

3

18,8 mln zł

7 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

BIURO@STYROPIANPLUS.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 1328 SĄD REJONOWY W ELBLĄGU

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001