Nazwa pełna

GRUPA ZIBI SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000718602

NIP

5223113927

REGON

369494855

Adres siedziby

Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

14 lutego 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

125 mln zł

Kapitał wpłacony

125 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wystarczy samodzielne działanie prezesa zarządu lub wiceprezesa zarządu lub prokurenta, albo współdziałanie dwóch innych członków zarządu

Beneficjenci rzeczywiści
Jedyny akcjonariusz
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

3,6 mln zł

2021 r.

7,3 mln zł

2020 r.

5,8 mln zł

2019 r.

545,1 tys. zł

2018 r.

272,7 tys. zł

2018
2019
2020
2021
2022
272,7 tys. zł 545,1 tys. zł 5,8 mln zł 7,3 mln zł 3,6 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

30.11.2018