Poprzednio

CIEPLICE ZDRÓJ

Nazwa pełna

ŚWIERADÓW ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000715673

NIP

5213810837

REGON

369355823

Adres siedziby

Widok 8, 00-023 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

25 stycznia 2018 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawnieni są komplementariusze w następujący sposób: 1) łącznie dariusz surynt z rafałem urbanikiem (reprezentacja łączna); 2) samodzielnie świeradów zdrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie (reprezentacja samodzielna).

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
  • wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018