Nazwa pełna

FUNDACJA NAUKOWA ZDROWAZIEMIA.ORG

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000714477

NIP

8992840025

REGON

369306977

Data rejestracji

19 stycznia 2018 r.

Adres siedziby

Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław, Polska

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

Zarząd Fundacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenie woli w imieniu fundacji składa jednoosobowo prezes zarządu, lub wiceprezes zarządu warz z innym członkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017