Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za okres 18 stycznia 2018 r. — 31 grudnia 2018 r. zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 18.05.2022

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 27.10.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 12.08.2019

  Od 18. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 18. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 18. 01. 2018 do 31. 12. 2018

Wartość udziałów objętych za aport
 • 48 950,00 ZŁ