Nazwa pełna

HANDEREK TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000713959

NIP

1132960306

REGON

369299349

Adres siedziby

Jagiellońska 55 / 113, 03-301 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 stycznia 2018 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

3,6 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnieni są: 1. W przypadku zarządu jednoosobowego - jeden członek zarządu samodzielnie. Rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 100. 000,00 zł (sto tysięcy złotych) wymaga współdziałania członka zarządu łącznie z prokurentem, w przypadku jego powołania. 2. W przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

279,9 tys. zł

2018 r.

1,7 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018