Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

445,5 tys. zł

2019 r.

271,4 tys. zł