Nazwa pełna

FUNDACJA ZDROWIA PUBLICZNEGO "PRO BONO"

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000712587

NIP

5252738593

REGON

369447270

Data rejestracji

7 lutego 2018 r.

Data ostatniej zmiany

9 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Zygmunta Słomińskiego 19 / 524, 00-195 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Przedmiot pozostałej działalności
  • Działalność agencji reklamowych

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

  • Pozostała działalność wydawnicza

Sprawozdanie za okres 7 lutego 2018 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania fundacji upoważnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego: prezes zarządu samodzielnie, 2) w przypadku zarządu wieloosobowego: a) prezes zarządu samodzielnie, b) prezes zarządu działający łącznie z jednym z pozostałych członków zarządu, c) dwaj pozostali członkowie zarządu działający łącznie.

Rada Fundacji Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018