Nazwa pełna

TEDEE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000712451

NIP

7010795542

REGON

369188621

Data rejestracji

8 stycznia 2018 r.

Adres siedziby

Altowa 2, 02-386 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

2,4 mln zł

Status podatnika VAT

Czynny

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

157,7 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017