Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 8, obowiązujące od 30 września 2021 r.

Nazwa pełna

RYANAIR DESIGNATED ACTIVITY COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

KRS

0000712043

REGON

369173269

Adres siedziby

Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa, Polska

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

Data rejestracji

5 stycznia 2018 r.

Wielkość organizacji

Mała

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu uprawniony jest do samodzielnej reprezentacji spółki.

  • Członek Zarządu

  • Członek Zarządu

  • Członek Zarządu

  • Członek Zarządu

  • Członek Zarządu

  • Członek Zarządu

  • Członek Zarządu

  • Członek Zarządu

  • Członek Zarządu

  • Członek Zarządu

Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
Przedsiębiorstwo zagraniczne

Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego

Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego

kraj IRLANDIA, woj. HRABSTWO FINGAL, powiat ---, gmina ---, miejsc. SWORDS ul. AIRSIDE BUSINESS PARK, nr ---, lok. ---, kod K67 NY94, poczta DUBLIN

Dane rejestru przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznego

THE COMPANIES REGISTRATION OFFICE - AN OIFIG UM CHLARU CUIDEACHTAI 104547

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.03.2018