Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

10,3 mln zł

2020 r.

6,4 tys. zł

2018 r.

37,5 mln zł

2018
2020
2022
37,5 mln zł 6,4 tys. zł 10,3 mln zł