Nazwa pełna

CITY APART MANAGEMENT JAGLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000711010

NIP

5922271508

REGON

369061866

Data rejestracji

27 grudnia 2017 r.

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Sprawozdanie za okres 19 grudnia 2017 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki,w przypadku zarządu wieloosobowego,uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działąjach łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 27 grudnia 2017 r.

  Wartość udziałów

  4,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  90

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 27 grudnia 2017 r.

  Wartość udziałów

  500 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018