Nazwa pełna

CITY APART MANAGEMENT PSZENNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000710859

NIP

5922271566

REGON

369125313

Data rejestracji

29 grudnia 2017 r.

Data ostatniej zmiany

16 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Gajowa 31, 83-251 Pinczyn, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność firm centralnych (head offices) I holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z administracyjną obsługą biura I pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej

Sprawozdanie za okres 19 grudnia 2017 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki,w przypadku zarządu wieloosobowego,uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 29 grudnia 2017 r.

  90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 29 grudnia 2017 r.

  10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018