Poprzednio

D.A.GLASS DOROS TEODORA

Nazwa pełna

D.A.GLASS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000710584

NIP

5170386188

REGON

369111759

Adres siedziby

Innowacyjna 15, 36-060 Głogów Małopolski, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

3 stycznia 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

9 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji spółki uprawniony jest jedyny członek zarządu działajacy samodzielnie, co nie ogranicza możliwości udzielenia prokury i możliwości reprezentowania spółki przez prokurenta zgodnie z rodzjem udzielonej prokury. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentacji spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łązcnie lub jednego członka zarządu działającego łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

146,5 tys. zł

2020 r.

2,1 mln zł

2019 r.

111,6 tys. zł

2018 r.

3,2 mln zł

2018
2019
2020
2022
3,2 mln zł 111,6 tys. zł 2,1 mln zł 146,5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018