Poprzednio

VARROC LIGHTING SYSTEMS

Nazwa pełna

PO LIGHTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000710108

NIP

6751630489

REGON

369024635

Adres siedziby

Pawia 7, 31-154 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 grudnia 2017 r.

Kapitał zakładowy

120 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy członek zarządu jest upoważniony do samodzielnej reprezentacji spółki

 • CZŁONEK ZARZĄDU

 • CZŁONEK ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • PREZES ZARZĄDU BURELLE S.A.

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  120 tys. zł

  Liczba udziałów

  2400

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

14 mln zł

2019 r.

3 mln zł

2018 r.

1,7 mln zł

2018
2019
2021
1,7 mln zł 3 mln zł 14 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2024