Dane aktualne

Nazwa pełna

FUNDACJA SPORTÓW OBRONNYCH, WSPIERANIA OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA "AT-SYSTEM GROUP"

Forma prawna

FUNDACJA

Data rejestracji

20 grudnia 2017 r.

KRS

0000709823

NIP

9522172437

REGON

369035432

Adres siedziby

Jana Pawła Ii 19A / 2, 05-077 Warszawa, Polska

Cel działania

1. Rozwój, edukacja I popularyzacja sportów obronnych I sportów walki, 2. Podejmowanie I wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć krajowych I zagranicznych związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa obywateli I porządku publicznego, 3. Edukacja społeczna z zakresu wiedzy o obronności, bezpieczeństwie I przeciwdziałaniu aktom terroru, 4. Propagowanie I popularyzowanie zdrowego stylu życia, a w szczególności szkolenie z zakresu sportów obronnych oraz propagowanie innych aktywności fizycznych I profilaktyki prozdrowotnej, 5. Wspieranie obronności państwa I działalności sił zbrojnych rzeczypospolitej polskiej, 6. Podtrzymywanie I upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej I kulturowej.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dla ważności wszystkich oświadczeń woli, również w zakresie praw I obowiązków majątkowych stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa zarządu.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

3 aktualne powiązania