FUNDACJA

Numer KRS

0000709823

Numer NIP

9522172437

Numer REGON

369035432

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Sposób reprezentacji

DLA WAŻNOŚCI WSZYSTKICH OŚWIADCZEŃ WOLI, RÓWNIEŻ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZESA LUB WICEPREZESA ZARZĄDU.

ul. Jana Pawła Ii 19A / 2

05-077 Warszawa

Polska

ZARZĄD