Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 01.07.2019

    Od 16. 11. 2017 do 31. 12. 2018

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 16. 11. 2017 do 31. 12. 2018

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
  • Od 16. 11. 2017 do 31. 12. 2018