Dane aktualne

Nazwa pełna

THE WARSAW INSTITUTE REVIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

13 grudnia 2017 r.

KRS

0000709206

NIP

5213806221

REGON

368985255

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Adres siedziby

Świętokrzyska 18 / 410, 00-052 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

Przedmiot pozostałej działalności
  • Pozostałe drukowanie

  • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

  • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

  • Wydawanie książek

  • Wydawanie gazet

  • Pozostała działalność wydawnicza

  • Działalność portali internetowych

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018

Ta organizacja ma jeszcze 3 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »