Nazwa pełna

THE WARSAW INSTITUTE REVIEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000709206

NIP

5213806221

REGON

368985255

Data rejestracji

13 grudnia 2017 r.

Data ostatniej zmiany

1 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Świętokrzyska 18 / 410, 00-052 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozostałe drukowanie

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami I targowiskami

 • Wydawanie książek

 • Wydawanie gazet

 • Pozostała działalność wydawnicza

 • Działalność portali internetowych

 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Wspólnicy
 • Od 13 grudnia 2017 r.

  99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.900,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018