Nazwa pełna

S&P GLOBAL RATINGS EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

KRS

0000709136

NIP

1070040979

REGON

369220968

Data rejestracji

10 stycznia 2018 r.

Data ostatniej zmiany

10 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność związana z oceną ryzyka I szacowaniem poniesionych strat

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedsiębiorstwo zagraniczne

Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego

Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego

kraj IRLANDIA, woj. DUBLIN, HRABSTWO, powiat ---, gmina ---, miejsc. DUBLIN ul. FOURTH FLOOR, WATERWAYS HOUSE, GRAND CANAL QUAY, nr ---, lok. ---, kod 2, poczta DUBLIN

Dane rejestru przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznego

THE COMPANIES REGISTRATION OFFICE - AN OIFIG UM CHLARU CUIDEACHTAI 0611431 THE COMPANIES REGISTRATION OFFICE - AN OIFIG UM CHLARU CUIDEACHTAI

Prawo państwa właściwego

IRLANDII

Rada Dyrektorów Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zgodnie z prawem irlandzkim rada dyrektorów jest upoważniona do zarządzania I reprezentowania spółki. Rada dyrektorów może (w celu zarządzania przedsiębiorstwem) uchwałą rady dyrektorów oddelegować poszczególnych dyrektorów. Każdy członek rady dyrektorów może samodzielnie reprezentować spółkę po uzyskaniu uchwały rady dyrektorów.

 • Dyrektor

 • Dyrektor

 • Dyrektor

 • Dyrektor

 • Dyrektor

 • Dyrektor

Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018