Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 15 października 2019 r.

Nazwa pełna

S&P GLOBAL RATINGS EUROPE LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Forma prawna

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

KRS

0000709136

NIP

1070040979

REGON

369220968

Data rejestracji

10 stycznia 2018 r.

Adres siedziby

Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedmiot pozostałej działalności
 • Wydawanie czasopism I pozostałych periodyków

 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń I funduszów emerytalnych

 • Działalność związana z oceną ryzyka I szacowaniem poniesionych strat

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Przedsiębiorstwo zagraniczne

Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego

Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego

kraj IRLANDIA, woj. DUBLIN, HRABSTWO, powiat ---, gmina ---, miejsc. DUBLIN ul. FOURTH FLOOR, WATERWAYS HOUSE, GRAND CANAL QUAY, nr ---, lok. ---, kod 2, poczta DUBLIN

Dane rejestru przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznego

THE COMPANIES REGISTRATION OFFICE - AN OIFIG UM CHLARU CUIDEACHTAI 0611431 THE COMPANIES REGISTRATION OFFICE - AN OIFIG UM CHLARU CUIDEACHTAI

Prawo państwa właściwego

IRLANDII

Rada Dyrektorów Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zgodnie z prawem irlandzkim rada dyrektorów jest upoważniona do zarządzania I reprezentowania spółki. Rada dyrektorów może (w celu zarządzania przedsiębiorstwem) uchwałą rady dyrektorów oddelegować poszczególnych dyrektorów. Każdy członek rady dyrektorów może samodzielnie reprezentować spółkę po uzyskaniu uchwały rady dyrektorów.

 • Dyrektor

 • Dyrektor

 • Dyrektor

 • Dyrektor

 • Dyrektor

 • Dyrektor

Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018