Nazwa pełna

HAGRIC WOŹNIECKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000706942

NIP

5571701520

REGON

368872404

Adres siedziby

17, 88-300 Szczeglin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 listopada 2017 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd składa się z jednego członka, jest on uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. W przypadku gdy zarząd składa się z więcej niż jednego członka, spółka reprezentowana jest przez prezesa zarządu - samodzielnie, a w przypadku pozostałych członków zarządu - przez dwóch członków zarządu spółki działających łącznie lub przez członka zarządu spółki działającego łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 30 listopada 2017 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018