Nazwa pełna

SILESIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000706915

NIP

6312651153

REGON

243406981

Adres siedziby

O. Jana Siemińskiego 18-20, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

8 grudnia 2017 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy z komplementariuszy ma prawo do reprezentacji spółki samodzielnie

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

6,5 mln zł

2020 r.

5,4 mln zł

2019 r.

2,6 mln zł

2017 r.

2,4 mln zł

2017
2019
2020
2021
2,4 mln zł 2,6 mln zł 5,4 mln zł 6,5 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

14,1 mln zł

5,8 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017