Nazwa pełna

UNIREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000706723

NIP

5252586551

REGON

147159488

Adres siedziby

Przecławska 9, 03-879 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

5 grudnia 2017 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest każdy komplementariusz działający samodzielnie. Komplementariuszami spółki są krzysztof bubrowiecki oraz spółka unirest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie (krs: 0000693105). Spółka unirest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie (krs: 0000693105) jest reprezentowana przez zarząd, w którego skład wchodzi krzysztof bubrowiecki - prezes zarządu, tomasz wiesław grabowski - wiceprezes zarządu oraz władysław dębski - wiceprezes zarządu; Każdy członek zarządu spółki unirest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie (krs: 0000693105) jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 31 marca 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z KOMPLEMENTARIUSZEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

 • Od 31 marca 2022 r.

  PROKURA SAMOISTNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

 • Od 31 marca 2022 r.

  PROKURA SAMOISTNA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

 • Od 10 maja 2022 r.

  PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z KOMPLEMENTARIUSZEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

13,8 tys. zł

2021 r.

2,4 tys. zł

2018 r.

9,3 tys. zł

2018
2021
2022
9,3 tys. zł 2,4 tys. zł 13,8 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018