Nazwa pełna

UNIREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000706723

NIP

5252586551

REGON

147159488

Data rejestracji

5 grudnia 2017 r.

Adres siedziby

Przecławska 9, 03-879 Warszawa, Polska

Otrzymana pomoc publiczna

2018 r.

9,3 tys. zł

Beneficjenci rzeczywiści
 • wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki oraz do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest komplementariusz. Komplementariuszem jest unirest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Sposób reprezentacji u komplementariusza: do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. W skład zarządu komplementariusza wchodzi: krzysztof bubrowiecki - prezes zarządu, tomasz wiesław grabowski - wiceprezes zarządu, władysław dębski - wiceprezes zarządu.

Wspólnicy
 • Od 5 grudnia 2017 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  10.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  22.132.726,68 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  47.832.726,68 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu zwróconego

  25.700.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018