FUNDACJA

Numer KRS

0000706402

Numer NIP

9522171283

Numer REGON

368854270

Data wpisu do Rejestru Stowarzyszeń

Adres WWW

WWW.IHELPI.PL

Sposób reprezentacji

ZGODNIE Z TREŚCIĄ § 14 UST. 5, 6 I 7 STATUTU FUNDACJI: 5. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. 6. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

ul. Wapienna 2S

04-691 Warszawa

Polska