Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

84,7 tys. zł

2019 r.

867,4 tys. zł

2017 r.

5,2 mln zł

2016 r.

2,7 tys. zł

2015 r.

6,9 tys. zł

2014 r.

1,5 tys. zł

2010 r.

4,3 tys. zł

2010
2014
2015
2016
2017
2019
2020
4,3 tys. zł 1,5 tys. zł 6,9 tys. zł 2,7 tys. zł 5,2 mln zł 867,4 tys. zł 84,7 tys. zł