Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 23 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

LK PR CONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000705248

NIP

5272828543

REGON

368830541

Data rejestracji

27 listopada 2017 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Przedmiot pozostałej działalności
 • Reklama

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Sprawozdanie za okres 27 listopada 2017 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 27 listopada 2017 r.

  Wartość udziałów

  9.1 tys. zł

  Liczba udziałów

  182

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018