Dane aktualne

Nazwa pełna

JD PR CONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 listopada 2017 r.

KRS

0000705248

NIP

5272828543

REGON

368830541

Kapitał zakładowy

10 tys. zł

Adres siedziby

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

Przedmiot pozostałej działalności
  • Reklama

  • Badanie rynku I opinii publicznej

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018

3 aktualne powiązania