Poprzednio

PBI MINING SERVICES

Nazwa pełna

PBI KRUSZYWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000704668

NIP

8641954996

REGON

368796413

Adres siedziby

Błonie 8, 27-600 Sandomierz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 listopada 2017 r.

Kapitał zakładowy

25 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku powołania zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu spółki uprawnionych jest, obok prezesa zarządu, także dwóch prokurentów działających łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

133,1 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018