Poprzednio

NEVU

Nazwa pełna

EUBIOCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000704653

NIP

9512450136

REGON

368794160

Adres siedziby

Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 listopada 2017 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  2,5 tys. zł

  Liczba udziałów

  50

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 22 lutego 2018 r.

  Wartość udziałów

  850 zł

  Liczba udziałów

  17

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Wartość udziałów

  1,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  33

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
 • Od 4 listopada 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE ORAZ PROKURA MIESZANA, UPRAWNIAJĄCA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI W IMIENIU SPÓŁKI PRZEZ JEDNEGO PROKURENTA ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

56,7 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018