Nazwa pełna

INSTYTUT BIOLOGICZNEJ WIEDZY TERAPEUTYCZNEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000702738

NIP

9671399608

REGON

368747136

Data rejestracji

14 listopada 2017 r.

Data ostatniej zmiany

14 listopada 2017 r.

Adres siedziby

Marii Curie Skłodowskiej 28 / 18, 85-094 Bydgoszcz, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: 1. Popieranie I promocja opieki socjalnej, paramedycznej I rehabilitacyjnej na rzecz dzieci, osób starszych I niepełnosprawnych oraz innych wymagających pomocy. 2. Ułatwianie I rozszerzanie dostępu do edukacji dzieciom, młodzieży I dorosłym. 3. Upowszechnianie terapii naturalnych I wiedzy ezoterycznej, w tym radiestezji, bioenergoterapii itp. A w szczególności o osiągnięciach w uzdrawianiu I rehabilitacji. 4. Rozwój współpracy z krajowymi I zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością terapeutyczną I rehabilitacyjną. 5. Budowa poczucia tożsamości lokalnej obywateli. 7. Odtwarzanie dziedzictwa kulturowego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji skjadają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes instytutu.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY