Nazwa pełna

INSTYTUT BIOLOGICZNEJ WIEDZY TERAPEUTYCZNEJ

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000702738

NIP

9671399608

REGON

368747136

Data rejestracji

14 listopada 2017 r.

Adres siedziby

Marii Curie Skłodowskiej 28 / 18, 85-094 Bydgoszcz, Polska

Cel działania

Celami fundacji są: 1. Popieranie I promocja opieki socjalnej, paramedycznej I rehabilitacyjnej na rzecz dzieci, osób starszych I niepełnosprawnych oraz innych wymagających pomocy. 2. Ułatwianie I rozszerzanie dostępu do edukacji dzieciom, młodzieży I dorosłym. 3. Upowszechnianie terapii naturalnych I wiedzy ezoterycznej, w tym radiestezji, bioenergoterapii itp. A w szczególności o osiągnięciach w uzdrawianiu I rehabilitacji. 4. Rozwój współpracy z krajowymi I zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością terapeutyczną I rehabilitacyjną. 5. Budowa poczucia tożsamości lokalnej obywateli. 7. Odtwarzanie dziedzictwa kulturowego.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji skjadają dwaj członkowie zarządu, w tym prezes lub wiceprezes instytutu.

Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY