Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,8 mln zł

2020 r.

10,6 mln zł

2019 r.

6,7 mln zł

2019
2020
2022
6,7 mln zł 10,6 mln zł 4,8 mln zł