Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 13, obowiązujące od 19 sierpnia 2019 r.

Nazwa pełna

ZWIĄZEK FILISTRÓW ARKONII

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000069987

NIP

5213433582

REGON

013279555

Data rejestracji

6 grudnia 2001 r.

Adres siedziby

Koźla 10, 00-228 Warszawa, Polska

Cel działania

Wzajemne oddziaływanie koleżeńskie, zmierzające do doskonalenia umysłowego i moralnego - przestrzeganie wśród swych członków postępowania zgodnego z patriotycznymi i etycznymi zasadami - współpraca i podtrzymywanie ścisłych stosunków towarzyskich w ramach rodziny arkońskiej - podtrzymywanie ścisłych stosunków z korporacją akademicką arkonia, okazywanie jej i jej członkom moralnej i materialnej pomocy - wzajemna pomoc członków zfa! - zapomogi dla wdów i sierot po zmarłych filistrach arkonii - wspomaganie w tym materialne, młodzieżowych organizacji społecznych, naukowych i wychowawczych.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W sprawach finansowych: prezes zfa! Lub jeden z wiceprezesów łącznie ze skarbnikiem - w innych sprawach: dwaj członkowie zarządu zfa! Upoważnieni przez zarząd

Zobacz jeszcze 32 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 16 wpisów historycznych
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Adres e-mail

ZARZADZFA@ARKONIA.PL

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 2560 SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE VII WYDZIAŁ CYWILNY I REJESTROWY