Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

351,1 tys. zł

2020 r.

952,6 tys. zł