Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 31, obowiązujące od 7 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

"OŚRODEK MEDYCZNY DMP" SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000069925

NIP

9461813102

REGON

430764990

Data rejestracji

6 grudnia 2001 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Projektowa 5, 20-209 Lublin, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

1.4 mln zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Praktyka lekarska ogólna

Przedmiot pozostałej działalności
  • Praktyka lekarska specjalistyczna

  • Praktyka lekarska dentystyczna

  • Działalność fizjoterapeutyczna

  • Działalność pogotowia ratunkowego

  • Praktyka pielęgniarek i położnych

  • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

  • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do skłądania oświadczeń i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu jednoosobowo, a w pozostałych przypadkach wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łacznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 3877 SĄD REJONOWY XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W LUBLINIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001