Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 16, obowiązujące od 22 października 2014 r.

Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

22 października 2014 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »