Nazwa pełna

NORTHRACK EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000697613

NIP

5272822718

REGON

368462385

Data rejestracji

3 października 2017 r.

Data ostatniej zmiany

9 października 2017 r.

Adres siedziby

Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

6 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa części I akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Wspólnicy
 • Od 3 października 2017 r.

  20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 października 2017 r.

  20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 3 października 2017 r.

  20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Adres e-mail

BIURO@NORTHRACK.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017