Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 15.07.2019

    Od 29. 09. 2017 do 31. 12. 2018

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 29. 09. 2017 do 31. 12. 2018