Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 5, obowiązujące od 16 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

FUNDACJA OŚRODEK ANALIZ PRAWNYCH, GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO

Forma prawna

FUNDACJA

KRS

0000697218

NIP

5252724728

REGON

368422747

Data rejestracji

29 września 2017 r.

Adres siedziby

Stefana Jaracza 10 / 1, 00-378 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wydawanie książek

  • Działalność prawnicza

  • Działalność organizacji profesjonalnych

  • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

  • Badanie rynku i opinii publicznej

  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sprawozdanie za okres 29 września 2017 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składa dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes zarządu do spraw finansowych.

Inne dane

Adres WWW

HTTP://OSRODEKANALIZ.PL/

Adres e-mail

BIURO@OSRODEKANALIZ.PL

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018