Nazwa pełna

WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000069681

REGON

630841140

Data rejestracji

17 grudnia 2001 r.

Adres siedziby

Miłosławska 4, 62-300 Września, Polska

Cel działania

1. Upowszechnianie twórczości fotograficznej i filmowej swych członków oraz organizacja życia amatorów fotografów i filmowców z wrześni i regionu 2. Ochrona swobody wypowiedzi i ochrona praw autorskich 3. Tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej zabytków architektury i przyrody miasta i regionu 4. Dokumentowanie fotograficzne i filmowe życia społecznego, kulturalnego i politycznego miasta i regionu 5. Gromadzenie i ochrona fotografii i filmu historycznego z wrześni i regionu

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wrzesińskie towarzystwo fotograficzne reprezentuje zarząd. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie trzech osób ze składu zarządu, w tym prezesa.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2202 SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU WYDZIAŁ I CYWILNY