Nazwa pełna

WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000069681

REGON

630841140

Data rejestracji

17 grudnia 2001 r.

Data ostatniej zmiany

17 grudnia 2001 r.

Adres siedziby

Miłosławska 4, 62-300 Września, Polska

Cel działania

1. Upowszechnianie twórczości fotograficznej I filmowej swych członków oraz organizacja życia amatorów fotografów I filmowców z wrześni I regionu 2. Ochrona swobody wypowiedzi I ochrona praw autorskich 3. Tworzenie dokumentacji fotograficznej I filmowej zabytków architektury I przyrody miasta I regionu 4. Dokumentowanie fotograficzne I filmowe życia społecznego, kulturalnego I politycznego miasta I regionu 5. Gromadzenie I ochrona fotografii I filmu historycznego z wrześni I regionu

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wrzesińskie towarzystwo fotograficzne reprezentuje zarząd. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie trzech osób ze składu zarządu, w tym prezesa.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2202 SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU WYDZIAŁ I CYWILNY