Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 1, obowiązujące od 17 grudnia 2001 r.

Nazwa pełna

WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO FOTOGRAFICZNE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000069681

REGON

630841140

Data rejestracji

17 grudnia 2001 r.

Adres siedziby

Miłosławska 4, 62-300 Września, Polska

Cel działania

1. Upowszechnianie twórczości fotograficznej i filmowej swych członków oraz organizacja życia amatorów fotografów i filmowców z wrześni i regionu 2. Ochrona swobody wypowiedzi i ochrona praw autorskich 3. Tworzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej zabytków architektury i przyrody miasta i regionu 4. Dokumentowanie fotograficzne i filmowe życia społecznego, kulturalnego i politycznego miasta i regionu 5. Gromadzenie i ochrona fotografii i filmu historycznego z wrześni i regionu

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Wrzesińskie towarzystwo fotograficzne reprezentuje zarząd. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest łączne działanie trzech osób ze składu zarządu, w tym prezesa.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Komitet założycielski
Inne dane

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ RST 2202 SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU WYDZIAŁ I CYWILNY