Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 3, obowiązujące od 28 listopada 2017 r.

Nazwa pełna

AHSC WARSZAWA-STOWARZYSZENIE FILISTERSKIE

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000696558

NIP

5213803748

REGON

368845175

Data rejestracji

28 listopada 2017 r.

Adres siedziby

Neseberska 3 / 10, 02-758 Warszawa, Polska

Cel działania

A) praca na rzecz dobrosąsiedzkich stosunków pomiędzy narodami europy, w szczególności: Polskim, niemieckim, łotewskim i estońskim; B) wzajemne oddziaływanie koleżeńskie, zmierzające do doskonalenia umysłowego i moralnego; C) krzewienie wśród członków i w społeczeństwie postępowania zgodnego z zasadami patriotycznymi i etycznymi; D) pielęgnowanie i rozwijanie tradycji korporacji akademickich; E) działalność dobroczynna; F) działalność naukowo-badawczą i popularyzatorska, zwłaszcza w zakresie historii i tradycji ruchów akademickich.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W imieniu stowarzyszenia wszelkie umowy i zobowiązania podpisują prezes (jednoosobowo) lub dwaj członkowie zarządu lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Organ sprawujący nadzór
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY