Nazwa pełna

"BIOT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000695926

NIP

9731045329

REGON

368312639

Adres siedziby

Nowy Kisielin-Nowa 7, 66-002 Zielona Góra, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 września 2017 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

700 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 21 września 2017 r.

  Wartość udziałów

  651 tys. zł

  Liczba udziałów

  13020

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

79,8 tys. zł

2018 r.

1,6 mln zł

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

3,2 mln zł

1,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017