Poprzednio

GROVIS

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

3,2 mln zł

2019 r.

41,9 mln zł

2017 r.

904 tys. zł

2016 r.

27 tys. zł

2015 r.

110 tys. zł

2014 r.

252,3 tys. zł

2013 r.

765,2 tys. zł

2012 r.

10,1 tys. zł

2011 r.

3,6 mln zł

2010 r.

102,7 tys. zł

2008 r.

505,5 tys. zł

2007 r.

2,7 tys. zł

2006 r.

6,5 mln zł

2005 r.

193 tys. zł

2004 r.

47,1 tys. zł

2004
2005
2006
2007
2008
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
47,1 tys. zł 193 tys. zł 6,5 mln zł 2,7 tys. zł 505,5 tys. zł 102,7 tys. zł 3,6 mln zł 10,1 tys. zł 765,2 tys. zł 252,3 tys. zł 110 tys. zł 27 tys. zł 904 tys. zł 41,9 mln zł 3,2 mln zł