Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 3 lipca 2019 r.

Nazwa pełna

TOMO COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000695565

NIP

7010718228

REGON

368359144

Data rejestracji

26 września 2017 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Frascati 4 / 18, 00-483 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

 • Działalność portali internetowych

 • Działalność agencji informacyjnych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • Działalność agencji reklamowych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • Badanie rynku i opinii publicznej

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Sprawozdanie za okres 26 września 2017 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.

 • Od 21 sierpnia 2018 r.

  PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 26 września 2017 r.

  Wartość udziałów

  3.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  70

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 września 2017 r.

  Wartość udziałów

  1.5 tys. zł

  Liczba udziałów

  30

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018