Nazwa pełna

TOMO COMMUNICATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000695565

NIP

7010718228

REGON

368359144

Data rejestracji

26 września 2017 r.

Data ostatniej zmiany

3 lipca 2019 r.

Adres siedziby

Frascati 4 / 18, 00-483 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) I komunikacja

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo I programów telewizyjnych

 • Działalność portali internetowych

 • Działalność agencji informacyjnych

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej I zarządzania

 • Działalność agencji reklamowych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • Badanie rynku I opinii publicznej

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Sprawozdanie za okres 26 września 2017 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw I obowiązków majątkowych I niemajątkowych spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu działający samodzielnie.

 • Od 21 sierpnia 2018 r.

  PREZES ZARZĄDU

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Wspólnicy
 • Od 26 września 2017 r.

  70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 26 września 2017 r.

  30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ.

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018