SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer KRS

0000695296

Numer NIP

1132951098

Numer REGON

368309850

Data wpisu do Rejestru Przedsiębiorców

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I DWUOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Kapitał zakładowy

5.1 tys.

ul. Ateńska 10 / 141

03-978 Warszawa

Polska

ZARZĄD
Działalność według PKD
  • 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
  • 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
  • 62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
  • 62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
  • 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
  • 73, 12, A, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
  • 73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
  • 73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
  • 73, 12, D, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
  • 73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Wspólnicy