Dane aktualne

Nazwa pełna

XENECO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

18 września 2017 r.

KRS

0000695296

NIP

1132951098

REGON

368309850

Kapitał zakładowy

5.1 tys. zł

Adres siedziby

Ateńska 10 / 141, 03-978 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność agencji reklamowych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Działalność związana z oprogramowaniem

 • Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

 • Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych I komputerowych

 • Pośrednictwo w sprzedaży czasu I miejsca na cele reklamowe w radio I telewizji

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)

 • Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

 • Badanie rynku I opinii publicznej

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego I dwuosobowego: prezes zarządu działający samodzielnie; - w przypadku zarządu trzyosobowego: prezes zarządu działający samodzielnie lub łączne współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu I prokurenta.

Wspólnicy
 • 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁOTYCH

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018

4 aktualne powiązania