Nazwa pełna

XENECO MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000695296

NIP

1132951098

REGON

368309850

Data rejestracji

18 września 2017 r.

Adres siedziby

Ateńska 10 / 141, 03-978 Warszawa, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5,1 tys. zł

Status podatnika VAT

Czynny

Sprawozdanie za okres 21 września 2017 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego i dwuosobowego: prezes zarządu działający samodzielnie; - w przypadku zarządu trzyosobowego: prezes zarządu działający samodzielnie lub łączne współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu i prokurenta.

Wspólnicy
 • Od 18 września 2017 r.

  Wartość udziałów

  1,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  34

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 września 2017 r.

  Wartość udziałów

  1,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  34

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 18 września 2017 r.

  Wartość udziałów

  1,7 tys. zł

  Liczba udziałów

  34

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018